Your Cart

Parašykite mums: info@gempa.lt

Greitai vykdome jūsų užsakymus!

Paskambinkite mums: +370 685 29074 arba +370 647 38877 

ES projektai

Priemonė „Skaitmeninimo technologijų diegimas į UAB ,,Gempa” veiklą“

UAB „Gempa”, sėkmingai įgyvendina projektą „Skaitmeninimo technologijų diegimas į UAB „Gempa”, veiklą“” (03.3.1-LVPA-K-854-02-0152).Projektu siekiama skaitmenizuoti tiksliosios mechanikos gaminius gaminančios UAB „Gempa”, gamybinius procesus, įsigyjant būtinas skaitmeninimo technologijas ir sprendimus, ženkliai pakeliant darbo našumą. Technologinė skaitmenizacija vykdoma pagal atlikto technologinio audito rekomendacijas. Numatyta įsigyti investicijas, būtinas konkurencingesniai tiksliosios mechanikos gaminių gamybai vykdyti.

UAB „Gempa” ES struktūrinių fondų paramą – 116 128 eurų projekte numatytų investicijų įsigijimui gavo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“, kuria yra skatinama pramonės technologijų skaitmenizacija. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Vykdomo projekto rezultatas – išaugęs vienos iš pažangiausių Lietuvos įmonių UAB ,,Gempa“ konkurencingumas ir darbo našumas bei spartesnė lietuviško verslo plėtra ir pelnytas geresnis pripažinimas Europoje. Bus kuriami ir gaminami nauji, kur kas pažangesni tiksliosios mechanikos gaminiai.

Modernių e. komercijos sprendimų diegimas į UAB „Gempa“ veiklą  

Projekto tikslas – įdiegti e. komercijos sprendimus į UAB „Gempa“ veiklą, sukuriant klientų savitarnos modulį, taip paskatinant UAB „Gempa“ tiksliosios mechanikos gaminių prieinamumą. Projektas skirtas el. prekybos platformos diegimui ir jos integravimui į įmonės turimą išteklių valdymo sistemą, kurios pagalba bus galima užsisakyti įmonės gaminamų mechanikos gaminių. Įgyvendinus projektą bus padidintas įmonės gaminamų prekių prieinamumas, sukurtas konkurencinis pranašumas rinkoje ir padidintos įmonės gaunamos pajamos.

Paramą UAB „Gempa“ gavo pagal 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, kuria yra siekiama paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Projekto biudžetas 63 692,00 Eur.

ES struktūrinių fondų parama – 47 769,00 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. kovo 15 d. – 2023 m. gegužės 15 d.

Projektas įgyvendinamas be partnerių.

UAB „Gempa“ įregistruota 1996 metais. Pagrindinė įmonės veikla – kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba. Įmonė neturi šiuolaikiškų klientų savitarnos e. komercijos sprendimų. Įmonė turi didelį plėtros potencialą, šiuo metu intensyviai  skaitmenizuoja ir modernizuoja gamybą. Pagamintų gaminių pardavimui būtina jų kokybę atitinkanti, pažangi klientų savitarnos sistema, leidžianti ne tik greit užrezervuoti ar įsigyti norimus produktus, bet juos tarpusavyje palyginti, planuotis individualius užsakymus. Projekto įgyvendinimo metu bus diegiami modernūs e. komercijos sprendiniai, integruojant klientų savitarnos modulį ir el. parduotuvę į įmonės internetinę svetainę. Projektas prisidės prie aukštą pridėtinę vertę kuriančios pramonės plėtros, sustiprins lietuviško prekės ženklo konkurencingumą.

Įgyvendinus Projektą, bus sukurtos prielaidos sparčiai UAB „Gempa” verslo plėtrai bei sukurtos galimybės įmonei ir toliau sėkmingai konkuruoti rinkoje. Įsigyti e. komercijos sprendimai leis sėkmingai pradėti interaktyvų pardavimo procesų vykdymą, padės automatizuoti įmonės pardavimus ir padidins įmonės gaunamas pajamas. Įgyvendinus projektą įmonės klientai galės matyti savo užsakymų/įsigijimų istoriją, su užsakymais susijusią informaciją, galės formuoti individualizuotus prekių pirkimo krepšelius, gauti nuolaidas ir dalyvauti lojalumo programose, sekti prekių gamybos ir pristatymų eigą, gauti jiems skirtas sąskaitas ir kitą susijusią informaciją. Integracija su įmonės procesais leis ne tik paprastus, greitus ir individualizuotus klientų užsakymus, bet ir sumažins įmonei tenkančią administracinę naštą.